PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalopripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

* * *