Pripombe na predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cesti

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cesti.