Pripombe na predlog Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe.