Pripombe na predlog Pravilnika o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posredovalo pripombe na Pravilnika o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove.

Med drugim smo predlagali, da se v pravilniku navedejo upravičenci, ki so upravičeni do obračunavanja davka na dodano vrednost po posebni nižji stopnji 5% od davčne osnove. V prvem odstavku 121.člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 je namreč navedeno, da gre za opremo, ki se dobavlja »javnim gasilskim službam« ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih. Pod izrazom javne gasilske službe so verjetno mišljene poklicne gasilske enote, ki so organizirane kot javni zavodi. Zato smo predlagali, da se to v pravilniku navede.

Prav tako smo predlagali naj postopki potekajo na relaciji posamezna gasilska organizacija (PGD, GZS, PGE) – MORS, URSZR. Predlagali smo tudi roke za izvedbo: oddaja vloge upravičenca – konec januarja; pregled ustreznosti vloge in podpis pogodbe – konec februarja, nakazilo sredstev upravičencu – do konca marca.

* * *