Pripombe na predlog Podnebnega zakona

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovilo pripombe na predlog Podnebnega zakona. Gre za pomemben zakona, katerega ukrepi naj bi pomembno doprinesli k soočanju s podnebnimi spremembami.

* * *