Pripombe na predlog novele Zakona o javnih uslužbencih

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo predlog novele Zakona o javnih uslužbencih.

Med drugim nasprotujemo ponovni uvedbi državnega izpita iz javne uprave, predvsem iz razloga, ker predstavlja velike dodatne stroške občin. V primeru uveljavitve predloga, pa smo pozvali, da se sredstva za izvajanja opravljanja državnega izpita iz javne uprave za organe in lokalne skupnosti brezplačna in naj se sredstva zagotovijo znotraj postavk Ministrstva za javno upravo oz. Upravne akademije.

* * *