Pripombe na predlog Energetskega zakona

Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS posredovalo pripombe na predlog Energetskega zakona.

* * *