Pripombe k predlogu Zakona o informacijski varnosti

Združenje občin Slovenije je Uradu Vlade RS za informacijo varnost posredovalo pripombe k predlogu Zakona o informacijski varnosti, ki je bil 15. 5. 2024 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

V dopisu opozarjamo, da je za naloge, katere se nalaga občinam, treba zagotoviti ustrezna proračunska sredstva.

* * *