PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O VSEBINI, OBLIKI, NAČINU PRIPRAVE, ODSTOTKU IN VIŠINI SOFINANCIRANJA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ, NAČINU SPREMLJANJA NJIHOVE KAKOVOSTI TER UČINKOV UKREPOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje, podnebje in enrgijo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov (v nadaljevanju: Pravilnik).

* * *