PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzojo in izobraževanje posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

* * *