PREDLOG ZA IZVEDBO SPLETNE DELAVNICE NA TEMO IZVEDBE NADOMESTNIH GRADENJ