Predlog sprememb Zakona o financiranju občin

Na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in tudi na Kabinet predsednika Vlade RS smo naslovili dopis, v katerem opominjamo, da je bilo pri pogovorih za spremembo ZFO dogovorjeno, da se v osnovi poišče rešitve za stabiliziranje financiranja občin. Pri zadnjem usklajevanju povprečnine s predsednikom vlade so se strinjale vse strani, da moramo na to temo čimprej najti rešitev. Pogajanja za povprečnino, ki se v izhodiščih razlikujejo za več kot 20% kaže na sistemsko anomalijo in nujno potrebno poiskati sistemske rešitve, ki bodo opredelile realne osnove za določitev povprečnine. V sedanjem procesu spremembe ZFO je te rešitve nujno potrebno vključiti v novelo zakona.