Mnenje k predlogu Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovilo dopis, v katerem smo podali mnenje k predlogu Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032.

Občine v svojih proračunih in programih namenjajo veliko pozornosti tudi področju mladine in si prizadevajo za čim boljšo vključenost mladih tudi v postopke sooblikovanja razvoja posamezne občine.

* * *