Mnenje k predlogu amandmaja na 144. člen energetskega zakona

Združenje občin Slovenije je skladno z dopisom Državnega zbora RS št. 320-01/23-19, z dne 8 . 12. 2023, oblikovalo mnenje k predlogu Energetskega zakona (EZ-2) in ga v določenem roku tudi posredovalo.

V postopku zbiranja pripomb in mnenj s strani občin članic združenja nismo prejeli
odklonilnih pripomb, mnenj ali predlogov drugačne ureditve določil predloga 144. člena EZ-2.
Zato ne dajemo pozitivnega mnenja k predlogu amandmaja k navedenemu členu.
Pričakujemo pa, da se podane pripombe preuči in v največji možni meri tudi upošteva