Izvajanje postopkov na podlagi razpisov načrta za okrevanje in odpornost

Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) je posredovalo dopis na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Državni svet RS. ZOS v dopisu opozorja na več problematik za katere bi želeli, da se čimprej razrešijo, in sicer opozarjajo na:
• problem višjih cen na javnih razpisih v primerjavi s projektantskimi ocenami oziroma vrednostmi v vlogah ter pridobljenimi sredstvi na projektih,
• nejasno opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov ter neobičajno zaostrovanje upravičenih strokov na projektih
• izjemno počasno obravnavanje vlog (preko enega leta).