Dodatne pripombe na Zakon o sodiščih

Združenje občin Slovenije (v nbadaljevanju: ZOS) je na Ministrstvo za pravosodje posredovalo dodatne pripombe na Zakon o sodiščih. ZOS nasprotujejo predlogu Zakona o sodiščih, ki med drugim odpravlja 44 okrajnih sodišč, katera se bodo štela za zunanje enote okrožnih sodišč. ZOS meni, da gre taka ureditev v smeri centralizacije, zato odločno nasprotuje ukinjanju okrajnih sodišč.

***