Amandma k predlogu Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS posredovalo predlog amandmaja k 87. členu Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki določa poseg v lastninsko pravico.

Namen predloga je, da se tudi za projekte Načrta za okrevanje in odpornost vzpostavi učinkovit mehanizem za poseg v lastninsko pravico. Z vladnim sprejemom območij javnega interesa in izvedbo nujnih postopkov posega v lastninsko pravico tudi za namen preventivnih ureditev se zasleduje ne samo zgodovinska priložnost, ampak predvsem zgodovinska odgovornost vseh akterjev protipoplavne varnosti v RS, zato je takšen ukrep nujen in v dani situaciji edini možen. Ukrep mora biti zaradi kumulativnega vpliva vseh porečij zastavljen celovito za območje celotne države.

* * *