Mnenja na zakonodajo

Leto
Iskanje
 • 03.07.2023

  PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 30.05.2023

  PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalopripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 30.05.2023

  PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

  Zdruenje občin Slovenije je Ministrstvu za solidarno prihodnost posredovalo pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 29.05.2023

  PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O VSEBINI, OBLIKI, NAČINU PRIPRAVE, ODSTOTKU IN VIŠINI SOFINANCIRANJA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ, NAČINU SPREMLJANJA NJIHOVE KAKOVOSTI TER UČINKOV UKREPOV

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje, podnebje in enrgijo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov (v nadaljevanju: Pravilnik).

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 23.05.2023

  STALIŠČE PREDSEDSTVA ZOS K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

  Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva ZOS na Ministrstvo za zdravje posredovalo stališče k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 23.05.2023

  PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzojo in izobraževanje posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 23.05.2023

  PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZAVODIH

  Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembi Zakona o zavodih.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 23.05.2023

  MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA IN SPODBUJANJU PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

  Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 22.05.2023

  PRIPOMBE NA PREDLOG RESOLUCIJE O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 (ReSPRS2050)

  Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 205 (RESPRS2050).

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 10.05.2023

  PRIPOMBE K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo pripombe k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

  * * *

  Prenesi datoteko