Mnenja na zakonodajo

Leto
Iskanje
 • 18.03.2024

  Pripombe na predlog Pravilnika o standandiziranem gasilkem zavarovanju za pripadnika gasislke organizacije

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo zaobrambo naslovilo Pripombe na predlog Pravilnika o standandiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilke organizacije.

  Med drugim smo opozorili, da predlog Pravilnika ne rešuje v celoti zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije ter, da bi bilo treba v predlog Pravilnika vključiti tudi ostala zavarovanja.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 04.03.2024

  Pripombe na predlog Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje posredovalo pripombe na predlog Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031.

  Opozorili smo na pomanjkanje komunikacije z občinami in na to, da je ta, z namenom zagotavljanja in razvoja primarnega zdravstva, nujno potrebna. Do pogovorov z občinami bi moralo priti že v fazi nastajanja dokumenta, torej še preden je bil ta posredovan javnosti v pregled in mnenje.

  Tako kot so si občine med seboj različne, so si različni tudi pogledi na ureditev sistema. Skupno pa jim je nedvomno eno – korist uporabnika zdravstvenih storitev mora bit na prvem mestu. Storitve morajo biti dostopne vsem, ne glede na to, na katerem koncu države živijo. Strategija, z jasno določenimi cilji in ukrepi, bi morala biti podlaga za zagotovitev tega. Hkrati z njo pa bi moral nastati tudi program njenega izvajanja z jasno določeno sliko finančnih posledic.

  Prenesi datoteko
 • 28.02.2024

  Pripombe na predlog novele Zakona o javnih uslužbencih

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo predlog novele Zakona o javnih uslužbencih.

  Med drugim nasprotujemo ponovni uvedbi državnega izpita iz javne uprave, predvsem iz razloga, ker predstavlja velike dodatne stroške občin. V primeru uveljavitve predloga, pa smo pozvali, da se sredstva za izvajanja opravljanja državnega izpita iz javne uprave za organe in lokalne skupnosti brezplačna in naj se sredstva zagotovijo znotraj postavk Ministrstva za javno upravo oz. Upravne akademije.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 19.02.2024

  Pripombe na predlog Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 19.02.2024

  Pripombe na predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo posredovalo podrobne pripombe na predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 14.02.2024

  Pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pbrambo posredovalo pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 06.02.2024

  Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS)

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS).

  ***

  Prenesi datoteko
 • 30.01.2024

  Pripombe na predlog Zakona o medijih

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo pripombe na predlog Zakona o medijih.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 26.01.2024

  Pripombe na predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih.

  Prejeti odgovor z ministrstva je na voljo v priponki:

  Prenesi datoteko
 • 26.01.2024

  Pripombe na predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cesti

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cesti.

  Prenesi datoteko