Mnenja na zakonodajo

Leto
Iskanje
 • 25.04.2024

  Pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

  ZOS je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa.

  Ta prinaša občinam nove finančne obremenitve – objava javnega poziva sofinanciranje pasivne protihrupne zaščite in zagotovitev finančnih sredstev. Temu nasprotujemo in smo predlagali, da da se vir sredstev za obe nalogi zagotovi v okviru državnega proračuna in se občin dodatno ne obremenjuje. V kolikor pa bo pripravljavec vztrajal pri navedenih aktivnostih, pa pozivamo, da se naloge ustrezno finančno ovrednotijo in se zanje zagotovi potrebna finančna sredstva v okviru povprečnine.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 25.04.2024

  Ponovne pripombe na predlog novele zakona o lokalnih volitvah

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo ponovne pripombe na predlog novele Zakona o lokalnih volitvah.

  Prenesi datoteko
 • 11.04.2024

  Mnenje k predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi

  Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS posredovalo mnenje na predlog novele Zakona o lokalni samoupravi.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 08.04.2024

  Mnenje k predlogu amandmaja na 144. člen energetskega zakona

  Združenje občin Slovenije je skladno z dopisom Državnega zbora RS št. 320-01/23-19, z dne 8 . 12. 2023, oblikovalo mnenje k predlogu Energetskega zakona (EZ-2) in ga v določenem roku tudi posredovalo.

  V postopku zbiranja pripomb in mnenj s strani občin članic združenja nismo prejeli
  odklonilnih pripomb, mnenj ali predlogov drugačne ureditve določil predloga 144. člena EZ-2.
  Zato ne dajemo pozitivnega mnenja k predlogu amandmaja k navedenemu členu.
  Pričakujemo pa, da se podane pripombe preuči in v največji možni meri tudi upošteva

   Prenesi datoteko
  1. 04.04.2024

   Pripomba na predlog Stanovanjskega zakona

   Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost posredovalo pripombo na predlog Stanovanjskega zakona.

   ***

   Prenesi datoteko
  2. 02.04.2024

   Pripombe na predlog novele Zakona o lokalnih volitvah

   Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo pripombe na predlog novele Zakona o lokalnih volitvah.

   Prenesi datoteko
  3. 29.03.2024

   Predlog sprememb Zakona o financiranju občin

   Na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in tudi na Kabinet predsednika Vlade RS smo naslovili dopis, v katerem opominjamo, da je bilo pri pogovorih za spremembo ZFO dogovorjeno, da se v osnovi poišče rešitve za stabiliziranje financiranja občin. Pri zadnjem usklajevanju povprečnine s predsednikom vlade so se strinjale vse strani, da moramo na to temo čimprej najti rešitev. Pogajanja za povprečnino, ki se v izhodiščih razlikujejo za več kot 20% kaže na sistemsko anomalijo in nujno potrebno poiskati sistemske rešitve, ki bodo opredelile realne osnove za določitev povprečnine. V sedanjem procesu spremembe ZFO je te rešitve nujno potrebno vključiti v novelo zakona.  

   Prenesi datoteko
  4. 29.03.2024

   Pripombe na predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033,

   Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posredovalo pripombe na predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se v enem delu osredotoča tudi na področje predšolske vzgoje.

   Prenesi datoteko
  5. 27.03.2024

   Pripombe na predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024 – 2031

   Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo naslovilo Pripombe na predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024 – 2031.

   Prenesi datoteko
  6. 27.03.2024

   Pripombe na predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

   Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovilo Pripombe na predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.

   Prenesi datoteko