MJU pripravilo osnutek besedila določb Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju

Ljubljana, 7. 6. 2024 – Ministrstvo za javno upravo je skupaj z ostalimi deležniki pripravilo osnutek besedila določb zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon).

Predlog Zakona ureja skupne temelje sistema plač funkcionarjev ter javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti pri določanju plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

V predlogu Zakona se med drugim na novo določa:

  • Osnova, odstotek ter datum uskladitve,
  • opravljanje dela na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane,
  • določitev najnižjega plačnega razreda,
  • način uvrščanja v plačne razrede,
  • možnost določitve višjega plačnega razreda,
  • napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred,
  • višina dela plače za delovno uspešnost,
  • dodatek za dvojezičnost,
  • dodatek za prepoved ali omejitev stavke.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 6. 2024 do 8. ure na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.