MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 25. 7. 2023 – Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili novo številko elektronskega glasila mesečni utrip. Izvedenih je bilo kar nekaj aktivnosti, podana tudi pobuda za spremembo zakonodaje s področja odprave posledic naravnih nesreč.


Slovenija se je ponovna znašla v primežu vremenskih ujm z obilnim deževjem, s točo in vetrolomom. Potrebne so sistemske spremembe na tem področju, zato je ZOS pozval k spremembam področne zakonodaje in zagotovitvi dodatnih sredstev v okviru Sklada za podnebne spremembe in podal pobudo prenosa nalog vzdrževanja manjših vodotokov iz države na občine.

Na ZOS smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v zvezi z izračuni povprečnine za prihodnji dve leti.  Dejanski stroški v letu 2022 so znašali visokih 725,76 evra, kar kaže na resnost podfinanciranja občinskih nalog. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 28. 8. 2023.

Sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ni prinesel željenih rešitev, zato je ZOS ponovno podal pripombe in predloge sprememb in jih naslovil na Državni zbor RS in Državni svet RS.

Več pa si lahko preberete v Mesečnem utripu, ki je na voljo TU.

* * *