Mesečni utrip meseca januarja 2024

Ljubljana, 1. 2. 2024 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.

V glasilu je zbranih več informacij o podanih pripombah na predlagane zakone in podzakonske predpise, aktualna obvestila in pojasnila ministrstev ter obvestila o udejstvovanju predstavnikov ZOS na različnih sestankih, o izvedenih aktivnostih na področju izobraževanj ter še mnogočem drugem.

***