Matični odbor DZ RS iz predloga Energetskega zakona črtal omejitev glede trdih goriv

Ljubljana, 11. 4. 2024 – Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na včerajšnji seji obravnaval predlog Energetskega zakona iz njega črtal določila omejitev glede trdih goriv v novih stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih, omejitve pri rabi plina za ogrevanje pa ostajajo.

S predlogom zakona se določa, da vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ne bo dovoljena v stanovanjskih stavbah, za katere bo vloga za gradbeno dovoljenje dana od 1. januarja 2025. V dosedanjem predlogu je bilo to predvideno že s 1. julijem letošnjega leta.

Prav tako v predlogu Zakona ostajajo določila, da bodo lahko lokalne skupnosti nove koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo plina podelile le, če bodo omrežje v svojih lokalnih energetskih konceptih načrtovale tako, da bo predvideno priključevanje proizvodnih virov plina obnovljivega izvora za vsaj 80 odstotkov načrtovane porabe.

Nespremenjeni ostajajo pogoji za podaljšanje koncesij za distribucijo plina z dopolnilom pa je dodano, da se lahko koncesije podaljšajo večkrat za opredeljeno obdobje (pet oz. sedem let).

Z zakonom pa se bo urejalo tudi vrsto drugih področij, med njimi delovanje regulatorja agencije za energije, gradnjo in vzdrževanje energetske infrastrukture, dodeljevanje subvencij, ki bo digitalizirano in poenostavljeno, ter krizne razmere na področju energetske oskrbe in začasni nadzor cen energije.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je ob koncu sklenil kolegiju predsednice DZ RS predlagati, da predlog zakona uvrsti na aprilsko redno sejo, ki se bo začela 22. aprila.

* * *