Majska številka mesečnega utripa

Ljubljana, 3. 6. 2024 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili peto številko Mesečnega utripa v tem letu, v njej pa so zbrane vse pomembne informacije meseca maja. Mesec maj je bil precej pester, že na začetku pa smo na združenju dosedanjemu načinu informiranja dodali še Tedenski utrip ZOS, v katerem boste prejemali kratke in ključne informacije tekočega tedna.

V začetku meseca je na pobudo ZOS potekal sestanek vseh treh združenj občin, na dnevnem redu katerega je bila problematika ekonomskih migracij in problematika ilegalnih prehodov mej. Oblikovana so bila enotna stališča, ključno pa je, da se čimprej vzpostavi korekten dialog med državo in občinami ter sodelovanje.

8. 5. 2024 je potekal posvet na temo sodelovanja pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga je organiziralo Ministrstvo za solidarno prihodnost. Razprava je tekla o Usmeritvah za občine z nekaj osnovnimi informacijami o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ter o vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe na domu, ki jih je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Na dveh sejah so se sestali tudi člani Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti. Na prvi je potekala razprava z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Evo Vodnik in gospo Renato Rajapakse o strategiji razvoja primarne zdravstvene dejavnosti do leta 2031, na drugi pa je bil obravnavan predlog novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Celoten Mesečni utrip je na voljo v priponki.