KREPITEV SODELOVANJA OBČANK IN OBČANOV V OBČINAH

Ljubljana, 14.6.2023 – Včeraj je potekal strokovni posvet, na katerem so bile predstavljene oblike sodelovanja občank in občanov z občinami – na primer pri pripravi predpisov in participativnem proračunu.


Z namenom, da se sodelovanje med občinami in občani še bolj krepi in so občine bolje usposobljene za različne procese sodelovanja s svojimi občani, je ministrstvo v sodelovanju s predstavniki drugih organov in nevladnega sektorja pripravilo posvet, na katerem so si udeleženci osvežili znanja o ključnih načinih sodelovanja z občani in konkretnih korakih, ki so za to potrebni. Ob tem so dobili odgovore na vprašanja, ki se porajajo v postopkih posvetovanj, pa naj gre za odločanje o občinskem odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu občine ali pripravi občinskega proračuna.

Udeležence je uvodom pozdravil državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič. Poudaril je zavedanje, da je sodelovanje vseh skupin civilne družbe pri odločanju na vseh ravneh oblasti predpogoj za delujočo demokratično državo. »Sodelovanje prebivalstva pri odločanju je dolgotrajen, naporen in kompleksen proces, tako za nosilce oblasti, kot tudi za občane. Je proces, ki zahteva določen čas in sprejemanje premišljenih korakov, in je proces, ki koristi tako stanju demokracije kakor tudi bolj uspešnemu upravljanju z lokalnimi zadevami,« je še povedal in udeležencem zaželel uspešen posvet.

Ministrstvo za javno upravo je na področju sodelovanja javnosti pri odločanju o javnih zadevah v preteklem obdobju izvedlo več aktivnosti. Po lanskih lokalnih volitvah je organiziralo že osem regijskih seminarjev za novoizvoljene članice in člane občinskih svetov, na katerih so bile, med drugim, predstavljene tudi zakonske obveznosti, ki se nanašajo na sodelovanje prebivalcev pri pripravi predpisov, s posebnim poudarkom na participativnem proračunu.

Tudi v tem letu nadaljujemo z aktivnostmi glede krepitve sodelovanja prebivalcev v posvetovalnih procesih. Pravkar je bila izvedena raziskava o sodelovanju občank in občanov v posvetovalnih procesih v občinah, s katero je ministrstvo pridobilo podatke o stanju glede procesov participacije po slovenskih občinah. Preliminarne ugotovitve te raziskave pa so bile predstavljene na posvetu.

***