Koristi članstva ZOS

S članstvom v ZOS pridobite sledeče ugodnosti in možnosti:

 1. sogovornika in zagovornika interesov občine,
 2. pogajalca za zagotavljanje večje finančne avtonomnosti občin
 3. vključitve v revizijsko službo, s čimer znižate stroške na tem področju in pridobite partnerja za boljše delovanja občine,
 4. udeležbe na izobraževanjih ZOS po nižji ceni kot za ostale udeležence,
 5. prejemanja vsakodnevnih ažuriranih obvestil, ki se tičejo področja delovanja občin,
 6. brezplačne objave prispevkov občine v glasilih ZOS (Mesečni utrip, Glas občin),
 7. svetovanja na področjih financ in javnih razpisov, kadrovskih in drugih zadev,
 8. sodelovanja v regijskih odborih ZOS,
 9. oblikovanja dela ZOS z volitvijo organov ZOS in izvolitvijo v organe ZOS,
 10. aktivnega sodelovanja v delovnih telesih ZOS in s tem možnosti sooblikovanja zakonodaje,
 11. sodelovanja v različnih delovnih skupinah ministrstev, vladnih služb in drugih organizacij kot predstavnik ZOS,
 12. možnost delovanja na mednarodnem področju – v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti,
 13. sodelovanja s sorodnimi združenji v tujini.

* * *