Konstruktivno nadaljevanje pogajanj vlade in sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 29. 2. 2024 – Včeraj, 28. 2. 2024, so se nadaljevala pogajanja med vladno stranjo in sindikati javnega sektorja, tokrat so se sestali po posameznih plačnih stebrih. Na dnevnem redu je bil vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij, ki je bil sindikatom predstavljen v ponedeljek.

Vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij:

  1. predvideva, da nihče ne bo pod minimalno plačo, a gre za znesek minimalne plače iz leta 2022, ki je 1074,43 evra. To je 180 evrov manj kot znaša minimalna plača v letu 2024. Ta znaša 1253,90 evra.
  2. razmerje med najnižjim in najvišjim plačnim razredom naj bi bilo ena proti sedem, upoštevaje letošnjo minimalno plačo, pa le še ena proti šest. Najvišji plačni razred bi tako znašal 7521 evrov. Vsak plačni razred bi bil za tri odstotke višji od prejšnjega, ne pa več za štiri odstotke.
  3. pri napredovanjih bo možnost zadržanega in pospešenega napredovanja, število ljudi, ki bi napredovali, bi bilo omejeno, kar pomeni manjši obseg napredovanj.
  4. Vlada RS je za ohranitev regresa v znesku minimalne plače približno 1250 evrov, sindikati vztrajajo pri 1500 evrih. Vladna stran naj bi dopuščala možnost višjega regresa za tiste z najnižjimi plačami, bi pa krčila dopust. Tako zaposlenemu po 50. letu starosti ne bi več pripadalo dodatnih pet dni dopusta, ampak trije dnevi po 55. letu.
  5. nižje naj bi bilo vračilo potnih stroškov, in sicer iz sedanjih 10 % cene bencina na 8%.

V državnem proračunu se za plače v javnem sektorju namenja 5,5 milijarde evrov, kar predstavlja približno tretjino proračunskih izdatkov, ki znašajo okoli 16,2 milijarde evrov. Vladni ukrepi naj bi proračunske izdatke povečali za 1,3 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj znaša približno 3,3 % BDP, dodatni stroški pa bi pomenili še za 2% odstotka višji proračunski primanjkljaj.

Čeprav na sindikalni strani niso bili vsi zadovoljni, so bila tokratna pogajanja ocenjena kot konstruktivna.

Nezadovoljni so bili predstavniki gasilskega sindikata in sindikata državnih uslužbencev. Kritični so glede vladne ponudbe za postopen dvig plač v obdobju petih let in gradnje plačne lestvice na minimalni plači iz leta 2022.

Zadovoljni, da so se pogajanja po posameznih stebrih začela, pa so bili na strani Sviza in visokošolskega sindikata. Opozorili so na posamezne pomanjkljivosti v vladnem predlogu invprašanje petletnega obdobja, v katerem naj bi izvedli odpravo plačnih nesorazmerij, brez usklajevanja plač z inflacijo, ocenili kot nerealno.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva je zadovoljen, da so prišli do konkretnih vprašanj in do konkretnega predloga vlade. Po njihovem mnenju je v enem delu še nepopoln in manjka plačna skupina J, vendar vidijo možnost, da se bodo prihodnji teden začeli pogovarjati o konkretnih uvrstitvah v novem plačnem sistemu. Dotaknili so se tudi vprašanja standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, ki veljajo za še ne izpolnjeno stavkovno zahtevo, in prejeli nekatera zagotovila vladne strani. Vladni strani so predlagali, da se dogovorijo za manjše delovne skupine, ki bi vzporedno pripravljale predloge in morebitne rešitve za nov plačni sistem.

Sindikat policistov Slovenije pa jeznižanja povračila stroškov za prevoz na delo in zmanjšanja števila dni letnega dopusta ocenil za nesprejemljiv.

Foto: Bobo