Kandidat za ministra za javno upravo na pristojnem odboru tudi o vsebinah povezanih z lokalno samoupravo

Ljubljana, 6. 12. 2023 – Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je s svojo predstavitvijo prepričal odbor DZ RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med prednostnimi nalogami je naštel urejanje plač v javnem sektorju, izboljšanje delovnih pogojev in ohranjanje kadrov. Izpostavil pa je tudi teme iz področja lokalne samouprave.

Za morebitno reformo lokalne samouprave se bo odločil,  če bo takšno družbeno soglasje oz. politična odločitev s potrebno večino. Je pa Props poudaril, da so občine pomemben del urejanja družbe. Rešitve, tudi glede vprašanj financiranja obveznih nalog občin z vidika razlik med njimi, namerava iskati v dialogu z združenji občin. Kot je zagotovil, bo “s sodelavci, ne glede na to, kolikokrat bo treba”, sedel s predstavniki občinskih združenj in poskušal doseči dogovor.

Kar zadeva ustanovitev pokrajin, ki sicer ni na njegovi prednostni listi, je Props pojasnil, da se je treba najprej dogovoriti, katere naloge bodo nanje prenesene z občin ali države, ter najti vir financiranja. Če bo za ustanovitev konsenz dovolj širok, pa bo ministrstvo za javno upravo pri tem nudilo vso potrebno podporo.

Upravnih enot ne namerava ukinjati, saj kot podaljšana roka države na lokalni ravni uporabnikom zagotavljajo storitve, ki jih mora država državljanom zagotavljati njim blizu. Je pa, tako Props, zaposlene v upravnih enotah treba razbremeniti nepotrebnih postopkov, kar bodo naslovili skozi predvidene spremembe zakona o upravnem postopku. Določene organizacijske spremembe pa bo prinesla tudi digitalizacija.

V predstavitvi je Props med drugim poudaril, da je treba javnim uslužbencem zagotoviti dobre pogoje dela in jim ponuditi konkurenčno plačilo. “Glede na to, da v javni upravi trenutno slabih 15 odstotkov zaposlenih prejema minimalno plačo, nam mora biti vsem jasno, da moramo na tem področju nekaj spremeniti,” je poudaril.

Sicer pa meni, da bi morali imeti možnost dobre zaposlene nagraditi, slabe pa spodbuditi k temu, da bodo boljše delali. V sistem je treba pripeljati motivacijske ukrepe, ki bodo hkrati zagotavljali, da bodo tisti, ki ponujajo servis javnega sektorja, bolj učinkoviti.

***