K časovnici dopolnjevanja sistema dolgotrajne oskrbe ministrstvo zavezujejo evropski mehanizmi financiranja

Ljubljana, 4. 4. 2024 – Ministrstvo za solidarno prihodnost je v odzivu na izjavo več organizacij v socialnem in zdravstvenem varstvu, ki trdijo, da ministrstvo ne uresničuje zaveze o vključevanju stroke v dopolnjevanje sistema dolgotrajne oskrbe, zapisalo, da jih k hitrosti časovnice zavezujejo evropski mehanizmi financiranja. Slednje opažajo tudi predstavniki občin, ki sodelujejo v delovni skupini.

Z ministrstva so sporočili, da so se s pobudo strokovnih organizacij o prostorih za izboljšavo urejanja področja dolgotrajne oskrbe seznanili in da ugotovitve deloma pozdravljajo. Na ministrstvu se strinjajo predvsem z pomislekom o hitrosti postopka oblikovanja zakona in strokovne razprave, a zatrjujejo, da jih k hitri časovnici dopolnjevanja sistema, ki onemogoča korenitejše sodelovanje z organizacijami, zavezujejo evropski mehanizmi financiranja.

“K tovrstni izvedbi ukrepov in njihovega financiranja z naslova načrta za okrevanje in odpornost nas je zavezala pretekla vlada pod vodstvom Janeza Janše. Vsi si želimo bolj umirjenega postopka in več časa za strokovno premlevanje podrobnosti, a načrt opredeljuje tudi časovnico izvedbe. Možnosti za odstopanje ni, finančnih sankcij ne želimo,” so v izjavi za javnost zapisali na ministrstvu.

Očitek o škodljivosti zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe pa na ministrstvu sprejemajo z “mero zadržanosti”, saj so podpisniki izjave v dosedanjih razpravah ministrstvu izrekli “dobrodušno pohvalo za pogum v oblikovanju tako zapletene mreže sistemov, pravic in storitev v socialnem varstvu”.

Organizacije s področja socialnega varstva so v izjavi za javnost zapisale, da je posvetovalna delovna skupina ostala mrtva črka na papirju, saj se s pripravljenimi pravilniki ni strinjala.

Zaradi razočaranja nad potekom sodelovanja med stroko in odločevalci so strokovne organizacije na pobudo socialne zbornice v začetku marca ustanovile neformalno delovno skupino, ki bo obravnavala nakopičene težave v socialnem varstvu in zakonodajo s področja dolgotrajne oskrbe, ki jo vidijo kot škodljivo tako za uporabnike kot izvajalce.

***