Junijska številka Mesečnega utripa

Ljubljana, 1. 7. 2024 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili junijsko številko Mesečnega utripa. V juniju se je odvilo kar nekaj sestankov, na pristojna ministrstva je bilo posredovanih kar nekaj pripomb in predlogov, prav tako pa so bili izvedeni štirje dobro obiskani seminarji.

Na svoji četrti redni seji so se sestali člani predsedstva ZOS in z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje Marjanom Pintarjem opravili konstruktivno razpravo o izzivih primarnega zdravstva, ki segajo tako na področje problematike pomanjkanja zdravnikov kot tudi investicij. Predsedstvo je pozvalo k zagotovitvi dodatnih sredstev za investicije v primarno zdravstvo, prav tako pa tudi k ureditvi sofinanciranja investicij v objekte, katerih lastnik je občina, storitve pa se izvajajo na podlagi podeljenih koncesij.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je udeležil sestanka na temo sprememb Zakona o financiranju občin. Na sestanku, ki je bil sklican na poziv združenj občin, so predstavniki le-teh ministru za javno upravo Francu Propsu in ministru za finance Klemnu Boštjančiču ponovno predstavili predloge sprememb zakona.

Nadaljevala pa so se tudi pogajanja med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Na krovni ravni so bila pregledana odprta vprašanja v novem plačnem zakonu. Pogajalske skupine se je udeležila tudi predstavnica združenja. Širša delovna skupina, sestavljena iz sindikalnih in vladnih predstavnikov, ki je doslej usklajevala besedilo Zakona o skupnih temeljnih plačnega sistema, je opravila zelo dobro delo, saj je bilo veliko stvari usklajenih. Sedaj  bo ožja skupina imela še nekoliko širši mandat in bo poskusila uskladiti tudi bolj interesne zadeve, in ne toliko nujno samo strokovne.

V pripombah na predlog novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja smo med drugim opozorili na sam način priprave predloga novele Zakona, ki posega v delo občin, v njihovo avtonomijo, zato bi pričakovali predhoden sklic sestanka in razpravo o predlogih sprememb.

Prav tako pa smo na Ministrstvo za javno upravo naslovili dopis, v katerem pozivamo k dvigu plač funkcionarjem in javnim uslužbencem s področja lokalne samouprave.

Celoten Mesečni utrip je na voljo v priponki.