Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Ljubljana, 20. 11. 2023 – V Uradnem listu RS, št. 116/2023, ki je izšel 17. 11. 2023, je objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027 (v nadaljevanju: javni razpis), katerega je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa je na voljo 720.555,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov manjšega obsega, ki učinkovito prispevajo samo k Prednostni nalogi 3: Dostopna in povezana regija ter pripadajočemu specifičnemu cilju – 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people).

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti:

 • skupni čezmejni dogodki,
 • ukrepi ozaveščanja,
 • skupno učenje.

V okviru IP SI-HR bosta podprta naslednja tipa projektov manjšega obsega:

 • Projekti čezmejnega sodelovanja (tip 1) so projekti, ki podpirajo manjše dogodke, namenjene posebnim ciljnim skupinam, kot opredeljeno s projektom in njegovimi cilji – sofinancirani bodo do 16.000 EUR ESRR (standardni stroški na enoto na udeleženca na dogodek).
 • Projekti za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) so projekti, ki podpirajo večje dogodke, ki bodo imeli vpliv na prebivalce čezmejnega območja. Namen projektov manjšega obsega ni privabljanje turistov ali splošne javnosti, temveč krepitev medsebojnega zaupanja in razumevanja med ljudmi, ki živijo na čezmejnem območju, ter krepitev njihovih medsebojnih vezi – sofinancirani bodo  do 24.800 EUR ESRR (pavšalni znesek).

Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.

Programsko območje obsega devet slovenskih in osem hrvaških NUTS-3 regij. Slovenske regije:

 1. Podravska,
 2. Pomurska,
 3. Savinjska,
 4. Zasavska,
 5. Posavska,
 6. Jugovzhodna Slovenija,
 7. Obalno-kraška,
 8. Osrednjeslovenska,
 9. Primorsko-notranjska.

Hrvaške regije:

 1. Primorsko-goranska,
 2. Istrska, Zagrebška,
 3. Krapinsko-zagorska,
 4. Varaždinska,
 5. Medžimurska,
 6. Karlovška županija,
 7. Mesto Zagreb.

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.

Rok za prijavo na razpis je 31. 1. 2024

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.