Javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

Ljubljana, 15. 4. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 32/2024, ki je izšel 12. 4. 2024, je objavljen Javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: Javni razpis), ki ga je pripravilo Minisrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.928.677 eurov.

Predmet javnega razpisa je

  • podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih,
  • izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Cilj Javnega razpisa je izboljšanje kemijskih, fizikalnih in bioloških lastnosti tal v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Namen podpore je:

  • izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih;
  • izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, to sta:
  • sanacija manjšega plazu kot zahtevna agromelioracija in
  • odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo kot nezahtevna agromelioracija.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024, do 14. ure.