Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25

Ljubljana, 11. 4. 2024 -V Uradnem listu RS, št. 30/2024, ki je izšel 5. 4. 2024, je objavljen Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 (v nadaljevanju: Javni razpis), ki ga je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma v dveh sklopih:

V sklopu A je na voljo 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

V sklopu B pa je na voljo 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mvi@gov.si.