Javni posvet z naslovom »Register pravnih aktov lokalnih skupnosti«

Ljubljana, 10. 11. 2023 – V sredo, 25. 10. 2023 je v hotelu Mons potekal javni posvet na temo Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, s poudarkom na izmenjavi ključnih informacij o projektu, predstavitvi konkretnih dilem in vprašanj pri pošiljanju podatkov in besedil v register ter podajanju predlogov za uspešno doseganje ciljev projekta.

Na posvetu je sodelovalo devet govornic in govornikov: Rado Fele (v. d. direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo), dr. Anamarija Patricija Masten, Mateja Tamara Fajs, Helena Pernek in Suzana Šetina (Služba Vlade RS za zakonodajo, izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (direktor Inštituta za lokalno samoupravo Maribor), mag. Maja Hostnik Kališek in Mirjam Muc (Javno podjetje Uradni list RS d. o. o.) ter mag. Dare Korać (direktor Sigmateh d. o. o.).

Na posvetu, ki ga je povezoval Andraž Pernar (Služba Vlade RS za zakonodajo), so zgoraj navedene govornice in govorniki predstavili svoj pogled na projekt vzpostavljanja Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti in s tem odprli prostor razpravi, v katero so se vključili predstavniki občin, predstavniki združenj občin, predstavniki uradnih glasil in drugi strokovnjaki, ki so vpeti v procese zagotavljanja dostopnosti prava na lokalni ravni.

Celoten povzetek javnega posveta si lahko preberete v priponki.