Izvedba interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023

Ljubljana, 5. 9. 2023 – Direkcija za vode RS na podlagi 50. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 vabi vse ponudnike, da v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila podajo ponudbo za naročilo »Izvedba interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023«.

Ponudniki lahko oddajo predmetno naročilo samo za celotno naročilo, in ne razdeljeno v sklope.

Rok za izvedbo celotnega naročila se veže na čas trajanja interventnih ukrepov in porabe predvidenih sredstev. Vmesni roki izvedbe posameznega interventnega ukrepa bodo podrobneje določeni v vsakem posameznem naročilu.

Dokumentacija javnega naročila:

Rok za oddajo ponudbe je 6. 9. 2023 do vključno 12. ure, na elektronski naslov: pravna.drsv@gov.si

***