Izšla nova številka Mesečnega utripa

Ljubljana, 5. 3. 2024 – V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili drugo številko Mesečnega utripa v letu 2024. Čeprav je februar najkrajši mesec v letu, je bil zelo aktiven in intenziven.

Potekala je prva seja predsedstva ZOS v letošnjem letu, na kateri je bila opravljena obširna razprava o napovedanih spremembah Zakona o financiranju občin.

V okviru Državnega sveta RS je bi izveden posvet na temo ustanavljanja pokrajin. Slovenija brez njih izgublja izjemen razvojni potencial in nadejamo se, da so pristojni slišali vse argumente za njihovo ustanovitev in da bo končno prišel čas, da se to tudi udejani.

Predstavniki združenj občin so se udeležili sestanka na Ministrstvu za javno upravo, katerega tema je bila razprava o osnutkih novel zakona o financiranju občin in zakona o lokalnih volitvah. Sestanka so se s strani ZOS udeležili Robert Smrdelj, Franci Rokavec in Marko Drofenik ter predstavili pripombe naših občin članic in z pripravljene izračune povezane s spremembo.

Več si lahko preberete tudi o nadaljevanju pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, o izvedenih izobraževanjih in o vseh podanih predlogih in mnenjih ZOS, ki smo jih na pristojne naslovili v mesecu februarju.