Iz naslova interventnih ukrepov Zavod za zaposlovanje delodajalcem do konca leta 2023 izplačal 6,2 miljona evrov

Ljubljana, 17. 1. 2024 – Do ponedeljka, 15. 1. 2024, ko se je v sklopu interventnih ukrepov po poplavah iztekel zadnji rok za oddajo vlog, je Zavod RS za zaposlovanje prejel 2743 vlog delodajalcev za 24.761 zaposlenih. Največ vlog je bilo vloženih za  povračilo nadomestila plače zaradi višje sile. Do konca leta 2023 je zavod tako izplačal 6,2 milijona evrov. Naslednji krog izplačil je predviden za petek, 19. 1. 2024.

Na Zavodu RS za zaposlovanje  so po avgustovskih poplavah in plazovih bdeli nad tremi interventnimi ukrepi, ki jih je z namenom ohranitve zaposlitev vzpostavila vlada, in sicer nad subvencijami za plače zaposlenih, ki:

  • jim delodajalci zaradi posledic poplav začasno niso mogli zagotavljati dela in so jih poslali na čakanje,
  • zaradi višje sile niso mogli priti na delo,
  • so jim delodajalci zaradi poplav odredili drugo delo, npr. čiščenje proizvodnih prostorov.

Za ukrep povračil nadomestila zaradi višje sile je bilo največ zanimanja, saj je bilo s strani delodajalcev oddanih 1659 vlog za 9343 zaposlenih.

Za ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo so delodajalci oddali 795 vlog za 8232 zaposlenih.

Za ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki so delodajalcem pomagali pri odpravi posledic poplav in plazov, pa je bilo oddanih 289 vlog za 7186 zaposlenih.

Posamezen delodajalec je lahko oddal več vlog, prav tako je bilo lahko za posameznega zaposlenega vloženih več vlog, za različna obdobja in ukrepe.

Tako je bilo 1227 delodajalcem, do konca leta 2023, za 10.153 zaposlenih izplačanih 6,2 milijona evrov. Naslednje izplačilo delodajalcem je predvideno za petek 19. 1. 2024, delodajalci pa lahko za izplačilo sredstev oddajo še do konca junija 2024.

***