Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

Ljubljana, 4. 9. 2023 – Uprava RS za zaščito in reševanje je na svoji spletni strani objavila informacije o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu 2023.

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu. Nadomestila plač teh prostovoljcev bo v celoti izplačala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na Upravo RS za zaščito in reševanje, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun in mora v vsebovati:

  • e-račun vlagatelja zahtevka skupaj s prilogami v elektronski obliki:
    • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
    • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija.

V pristojnosti vsakega delodajalca je, da delavcu/prostovoljcu pravilno določi plačo, ter da od URSZR zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo.

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, npr. zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

***