Inflacija se umirja

Ljubljana, 30. 4. 2024 – Letna inflacija je aprila dosegla tri odstotke, potem ko se je marca ustavila pri 3,6 odstotka. V prvih štirih mesecih leta skupaj je bila  3,3 odstotka. Na mesečni ravni je rast cen aprila znašala en odstotek. Nazadnje so tako nizko letno inflacijo statistiki izmerili oktobra 2021.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale za 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Za 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve so dodale še 0,5 odstotne točke.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene, s čimer se je nadaljevalo umirjanje cen v tej skupini, ki so še do nedavnega bistveno prispevale k visoki inflaciji. Medletna rast cen hrane je takrat dosegala tudi dvomestne številke.

Od skupin izdelkov in storitev so pocenitev statistiki v medletni primerjavi zabeležili le v skupini komunikacije, v kateri so se cene znižale za 1,1 odstotka. Krepkejša medletna rast je bila ob omenjenih skupinah še pri alkoholnih pijačah in tobaku (7,0 odstotka), izobraževalnih storitvah (6,6 odstotka) ter v zdravstvu (6,1 odstotka).

Storitve so se v povprečju glede na lanski april podražile za 4,5 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,2 odstotka oz. 1,8 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga padle za 0,7 odstotka.

K mesečni inflaciji, ki je bila z enim odstotkom za 0,8 odstotne točke višja kot marca, so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura (4,6 odstotka). V tej so statistiki najizrazitejši dvig cen zaznali pri počitniških paketih, to je za 13,8 odstotka. Za 4,2 odstotka dražja oblačila in obutev so k mesečni inflaciji dodale 0,3 odstotne točke.

S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah zbiranje odpadkov (dvig cen za 7,0 odstotka), nastanitvene storitve (5,2 odstotka) in najemnine (2,9 odstotka). Dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene pogonskih goriv – bencin se je podražil za tri odstotke in dizelsko gorivo za 0,9 odstotka.

Po drugi strani je inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažila cenejša hrana (-1,1 odstotka), za 0,1 odstotne točke pa še cenejši rezervni deli in dodatki za osebna vozila (-9,8 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v aprilu prav tako triodstotna in s tem za 0,4 odstotne točke nižja kot marca. Mesečna rast cen je znašala 0,7 odstotka, marca je bila pri 0,6 odstotka.

***