Evropski parlament podprl nova pravila o energetski učinkovitosti stavb

Ljubljana, 13. 3. 2024 – Evropski poslanci so včeraj, 12. 3. 2024, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprli revizijo direktive o energetski učinkovitosti stavb, katere namen je zmanjšati porabo energije in izpustov toplogrednih plinov v stavbnem sektorju. Cilja direktive sta tudi obnova energetsko najmanj učinkovitih stavb in boljša izmenjava informacij o energetski učinkovitosti.

Nove stavbe morajo biti skladno z novo zakonodajo od leta 2030 dalje brezemisijske. Od leta 2028 dalje pa naj bi bile brezemisijske nove stavbe, v katerih delujejo javni organi oziroma so v njihovi lasti.

Države članice EU bodo morale za stanovanjske stavbe sprejeti ukrepe za zmanjšanje povprečne porabe primarne energije, in sicer do leta 2030 za vsaj 16 % ter za najmanj 20 do 22 % do leta 2035. Države članice EU bodo morale do leta 2030 obnoviti 16 %, do leta 2033 pa 26 % energetsko najmanj učinkovitih nestanovanjskih stavb.

Prav tako pa bodo morale sprejeti ukrepe za razogljičenje ogrevalnih sistemov in postopno opuščanje fosilnih goriv pri ogrevanju in hlajenju. Tu je cilj popolne opustitve kotlov na fosilna goriva do leta 2040.

Je pa iz novih pravil mogoče izvzeti kmetijske stavbe in stavbe kulturne dediščine. Prav tako pa se države članice EU lahko odločijo, da bodo izvzele tudi stavbe, ki so zaščitene zaradi posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, začasne stavbe ter cerkve in bogoslužna mesta.

Direktivo mora sprejeti še Svet EU.