Evropska sredstva za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vipavskem

Ljubljana, 28. 12. 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za prvo fazo projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave. Projekt je vreden 12,25 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval slabih 10,4 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva.

Direkcija RS za vode bo z odobrenimi evropskimi sredstvi izvedla ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti na treh od šestih predvidenih območij, in sicer Vrtojba-Šempeter pri Gorici, Vipava in Renče.

Po pojasnilih ministrstva projekt vključuje tudi izdelavo celovite hidrološko-hidravlične študije za porečje Vipave. Na podlagi celovite študije, ki bo obravnavala celotno porečje, od izvirov do izliva v Sočo, vključno z vsemi pritoki, bodo potrdili najustreznejše rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti v tem delu Slovenije.

Hkrati bodo opredelili tudi protipoplavne ukrepe, ki bodo predmet druge faze celovitega projekta zmanjšanja poplavne ogroženosti porečja reke Vipave.

***