Evropska sredstva za sistem javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil

Ljubljana, 17. 5. 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil, in sicer v skupni vrednosti 3.499.999,99 evra. Od tega bo 2.152.692,49 evra prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge Digitalna povezljivost ter zasleduje specifični cilj Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe.

V okviru Javnega razpisa bo financirana vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje sistema množičnega javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil na mobilne telefone ciljne skupine, kot je obveščanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter alarmiranje v primeru neposredne nevarnosti. Z vzpostavitvijo navedenega sistema se bo povečala varnost v državi s pravočasnim obveščanjem in alarmiranjem ljudi preko različnih komunikacijskih kanalov, sistem pa bo med drugim omogočal obveščanje in alarmiranje za gluhe in naglušne. Za končnega uporabnika mobilnih storitev bo javno obveščanje in alarmiranje s posredovanjem opozorilnih obvestil Uprave za zaščito in reševanje brezplačno.

Predvidoma bo javni razpis Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo danes, 17. 5. 2024, v Uradnem listu RS.

***