DZ RS SPREJEL ZAKONSKE PODLAGE ZA UVEDBO BREZPLAČNEGA KOSILA

Ljubljana, 5. 7. 2023 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 11. redni seji, ki je potekala od 26. do 4. julija 2023, med drugim sprejeli Resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, noveli Zakona o šolski prehrani in Zakona o osnovni šoli, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. Opravljena je bila obravnava predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, glasovanje o njem pa bo izvedeno na naslednji seji DZ RS.


Resolucija o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050
Nova dolgoročna strategija, ki bo nadomestila dokument iz leta 2004, je nastajala skoraj desetletje, pri tem pa je sodelovalo prek 1000 različnih deležnikov z vseh ravni upravljanja in načrtovanja prostorskega razvoja, med njimi občine, razvojne agencije, izobraževalne institucije, stanovanjske in nevladne organizacije ter splošna javnost, dokument pa je pridobil tudi pozitivno mnenje glede sprejemljivosti vplivov na okolje.

V strategiji so med drugim določeni strateški cilji na lokalni, regionalni in državni ravni, prednostne naloge ter usmeritve za doseg teh ciljev. Kot korak na poti k doseganju dolgoročnih ciljev iz dokumenta pa bo pripravljen tudi akcijski program za njegovo izvajanje do leta 2030.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani ter Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli
Poslanke in poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani ter Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli, na podlagi katerih bodo s pričetkom naslednjega šolskega leta do polne subvencije kosila upravičeni otroci in najšibkejših družin, od 1. 9. 2027 dalje pa bodo do brezplačnega kosila upravičeni vsi šolarji.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
Poslanke in poslanci so z 59 glasovi za in nobenim glasom proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki glede izplačila odškodnin izenačuje lastnike obmejnih zemljišč, ustvarja pravno podlago za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki so jih prečkale tehnične ovire, in ureja pravno podlago za vodenje evidenc izvedenih mejnih kontrol.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Poslanke in poslanci so s 53 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, na podlagi katerega bodo, skladno z odločbo ustavnega sodišča, ustavni organi sami določali obseg svojega finančnega načrta ter pri prevzemanju obveznosti v času priprave proračuna in ob zaključku tekočega leta ne bodo omejeni.

Celoten povzetek 11. redne seje DZ RS je na voljo TU.

                                                  * * *