DZ RS sprejel Sklep o začetku postopka za spremembo Ustave RS ter Predlog za začetek postopka za spremembo Ustvare RS z osnutkom Ustavnega zakona

Ljubljana, 20. 10. 2023 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 13. redni seji, ki je potekala od 16. do 18. oktobra 2023, med drugim sprejeli  Sklep o začetku postopka za spremembo Ustave RS in osnutek Ustavnega zakona. Sprejeta je bila novela Zakona o urejanju trga dela in opravljeno ponovno glasovanje o noveli Zakona o zaščiti živali, noveli Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici in o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakona

Poslanke in poslanci so z 61 glasovi za in 25 glasovi proti sprejeli Sklep o začetku postopka za spremembo ustave in s 60 glasovi za ter 26 proti Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona.

Predlaga se prenos pristojnosti imenovanja sodnikov iz DZ RS na predsednika republike in spreminja se sestava sodnega sveta. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembo ustave je uvod v drugo fazo postopka ustavnorevizijskih sprememb.

Predlagane spremembe ustave predvidevajo, da sodnikov na predlog Sodnega sveta ne bi več volil DZ RS, ampak bi jih imenoval predsednik RS. Sodni svet, ki bi o predlogih za imenovanje sodnikov odločal z dvotretjinsko večino glasov vseh članov, bi namesto zdajšnjih 11 imel 15 članov. Sedem članov bi izvolil DZ RS z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih uveljavljenih pravnikov, osem pa izmed sebe sodniki.

Člani Sodnega sveta bi bili izvoljeni za dobo šestih let in ne bi mogli biti znova voljeni. Predsednika pa bi člani izvolili izmed sebe za dobo treh let. Sodni svet bi urejal poseben zakon.

Sprejet zakon

Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela

Poslanke in poslanci so z 59 glasovi za in 26 proti sprejeli novelo Zakona o urejanju trga dela, ki z dveh na največ štiri leta podaljšuje obdobje vključitve v javna dela.

Predlog novele Zakona je v okviru zakonodajnega svežnja za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, v parlamentarni postopek s podpisi več kot 5000 volivcev vložila skupina 11 županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja. Cilj predlaganih sprememb je po navedbah predlagateljev hitrejša aktivacija brezposelnih oseb in podaljšanje delovne aktivnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.