DZ RS sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 1. 2. 2024 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 16. redni seji, ki je potekala od 29. 1. do 1. februarja 2024, med drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, novelo Zakona o volitvah v državni zbor, novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in novelo Zakona o tržni inšpekciji. Sklenili pa so tudi, da je  predlog novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi primeren za nadaljnjo obravnavo.

Sprejeti zakoni:

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025

Poslanke in poslanci so s 74 glasovi za in 5 proti sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, s katero se ureja nov proračunski sklad za obnovo po lanskih poplavah in plazovih ter določa namenske prihodke zanj.

Določbe sledijo sprejetemu Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Zakon ustanavlja proračunski sklad za obnovo in določa nove namenske vire za njegovo financiranje, ker pa se lahko nekateri prihodki štejejo za namenske šele takrat, ko jih pripozna zakon o izvrševanju proračunov, je vlada pripravila še predlog sprememb slednjega. Enako velja za tudi za proračunski sklad.

Poseben proračunski sklad je za namene financiranja popoplavne obnove določen predvsem zato, da bodo sredstva pregledno zbrana na enem mestu in da se bodo lahko sredstva, ki v določenem letu še ne bodo porabljena, za razliko od ostalih proračunskih sredstev prenašala med leti.

Poleg tega novela določa še način izločanja povratnih sredstev oziroma posojil iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po koronski krizi na proračunski sklad za okrevanje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

Poslanke in poslanci so z 79 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo Zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev tako aktivne kot pasivne volilne pravice osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Nova ureditev bo veljala že na letošnjih volitvah v Evropski parlament.

Novela Zakona ureja tudi možnost pomočnika, ki si ga lahko vsak posameznik izbere sam, pogoj je le, da je pomočnik polnoleten. Gre za pomočnika, ki volivcu pomaga izraziti njegovo voljo.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.