DZ RS sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Ljubljana, 13. 11. 2023 – Poslanke in poslanci DZ RS so na 53. izredni seji, ki je potekala 10. 11. 2023, s 54 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Z novelo Zakona se odpravlja obvezni solidarnostni prispevek, še vedno pa bodo lahko delodajalci v dogovoru s sindikati izvedli solidarnostne sobote. Ob tem se z novelo izrecno določa, da se od plače delavca za opravljeno delo na ta dan ne plačajo dohodnina in prispevki za socialno varnost.

V skladu z novelo Zakona bodo lastniki v poplavah in plazovih poškodovanih ali uničenih stanovanjih prejeli predplačilo v vrednosti 20 odstotkov prijavljene škode. Pogoj je, da je prijavljena škoda višja od 6000 evrov, da je imela v stanovanju prebivališče na dan 31. 7. 2023 vsaj ena oseba in da objekt ni predviden za rušenje. Predplačila bo izvedla Finančna uprava RS.

Za stanovanjske objekte, ki so ogroženi zaradi poplav in plazov, je predvidena odstranitev. Osnutek sklepa s seznamom objektov za odstranitev bo pripravila vladna služba za obnovo, nato bo najmanj 15 dni javno razgrnjen, na koncu ga bo potrdila Vlada RS. Lastnikom teh objektov bo država zagotovila enakovredno nepremičnino, lahko pa se bodo odločili za izplačilo odškodnine v denarju.

Poleg tega se dopolnjuje institut krizne nastanitve posameznikov, to so predvsem starejši in tisti, ki potrebujejo posebno pomoč in nego. V skladu z Zakonom lahko krizna nastanitev traja 21 dni, z uveljavitvijo novele se bo lahko še za enkrat toliko podaljšala.

Tistim, ki so se pred poplavami in plazovi zatekli k znancem in sorodnikom, novela Zakona daje pravico do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti. Višina nadomestila je določena v pavšalnem znesku in je odvisna od velikosti gospodinjstva.

Novela Zakona prinaša tudi rešitve za ravnanje z onesnaženo zemljino. Odstranitev bo financirala država, izvedena pa mora biti najpozneje do 1. julija 2024.

***