DZ RS S SPREJETJEM NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU UKINJA DOSEDANJE DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Ljubljana, 7. 7. 2023 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 41. izredni seji, ki je potekala od 6. julija 2023, med drugim sprejeli novelo Zakona o političnih strankah in Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Sprejeta je bila tudi novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Poslanke in poslanci so z 51 glasovi za in 29 proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev oz. preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno.

Po prvotnem predlogu je bil začetek izvajanja predviden za 1. september, matični odbor pa je na predlog vlade sprejel dopolnilo, ki začetek zamika na 1. januar 2024.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah
Poslanke in poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah, ki vrača pred desetletjem ukinjeno ureditev. Stranke, ki so na volitvah prejele najmanj en odstotek glasov, bodo znova upravičene do skupaj desetih odstotkov proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, ki bodo med njih razdeljene v fiksnih zneskih, preostalih 90 odstotkov sredstev pa si bodo razdelile sorazmerno s številom glasov volivcev na zadnjih parlamentarnih volitvah.

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 31 proti sprejeli Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bo med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. Z Zakonom bo določena tudi predpisana prednostna območja za postavitev sončnih elektrarn, npr. večje strehe, zaprta odlagališča, energetska in prometna infrastruktura.

Zakon bo omogočal postavitev sončnih in vetrnih elektrarn na območjih z neizkoriščenim potencialom.

Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva

Poslanke in poslanci so z 81 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje prek zaščite rokodelcev oz. s podeljevanjem naziva priznani rokodelec, ter prek zaščite rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem.

Celoten povzetek 41. izredne seje DZ RS je na voljo TU.

* * *