DZ RS potrdil spremembo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo

Ljubljana, 24. 5. 2024 – Včeraj, 23. 5. 2024 je bila z 79 glasovi za sprejeta novela Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS v letih od 2023. Z zakonom se ohranja skupna višina sredstev, za tri leta pa se podaljšuje obdobje, v katerem bodo sredstva zagotovljena, to je od 2023 do 2030.

Leta 2022 sprejeti zakon predvideva zagotovitev finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v skupni višini 150 milijonov evrov v obdobju od 2022 do 2027. Ohranja se skupna višina sredstev, vendar se za tri leta podaljšuje obdobje, v katerem bodo sredstva zagotovljena, to je od 2023 do 2030. Spreminjajo se tudi zneski letno namenjenih sredstev,. Tako bo v obdobju od 2025 do 2030 za investicije v športno infrastrukturo predvidoma namenjenih 20 milijonov evrov letno, v letu 2024 pa 22,6 milijona evrov (upoštevajoč prerazporeditve neporabljenih sredstev iz 2023). Letni obseg sredstev bo lahko višji za znesek nerealiziranih sredstev iz preteklih let, vendar ne bo smel preseči 40 milijonov evrov. 

Vlada RS se je s predlogom želela prilagoditi na nastalo javnofinančno situacijo ob poplavah v avgustu 2023, saj sanacija škode zahteva izdaten finančni prispevek države. Pomembno pa je predvsem, da podaljšanje obdobja občinam omogoča lažje sofinanciranje projektov, hkrati pa kvalitetno pripravo strokovnih podlag za umeščanje objektov regionalnega in nacionalnega pomena. V pripravi je namreč desetletni nacionalni program športa, katerega del bo tudi strategija razvoja športne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Gre za najpomembnejši nacionalni dokument s področja športa v Sloveniji, ki ga bo še letos obravnaval in tudi sprejemal Državni zbor RS.

***