DZ RS na izredni seji o razmerah v domovih starejših občanov

Ljubljana, 29. 1. 2024 – Poslanke in poslanci DZ RS so na 61. izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2024 razpravljali o razmerah v domovih starejših občanov. Ker je priporočila zavrnil matični odbor, DZ RS o njih ni glasoval.


Med razlogi za sklic izredne seje je zaskrbljujoč položaj oskrbovancev in zaposlenih v domovih starejših občanov (DSO), opozorili so, da so kljub sprejetemu zakonu o dolgotrajni oskrbi dolge čakalne vrste za mesto v domu, poslabšano finančno stanje domov in pomanjkanje kadra.

Vlada RS naj bi v skladu z njihovimi priporočili rešila problematiko v domovih najkasneje do 1. marca. Tako naj bi denimo poenotila kadrovske normative za zdravstvene delavce in cene zdravstvenih storitev v domovih in bolnišnicah. Ob tem naj bi sprejela ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike, uredila finančno stanje domov, nastalo zaradi višanja stroškov investicij, in zagotovila dodatna sredstva za digitalizacijo domov. Hkrati naj bi dopolnila kadrovske normative, da bodo omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, denimo računalničarja.

Tudi tokrat se poslanci v večurni razpravi, podobno kot na matičnem odboru, niso mogli izogniti obračunavanju, kaj je bilo narejenega v preteklosti in kaj v mandatu te vlade. Večina poslancev je sicer ocenila, da se vsa Evropa sooča s pomanjkanjem kadra in starajočo se družbo in da je stanje v domovih slabo.

***